Home / Renungan / PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA


PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA


PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA

PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA

“Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi “, Kisah Rasul 1:8

 

Ayat yang kita baca adalah pesan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. “PENTAKOSTA“ akar kata “Penta = 50 dan Kosta = hari“. Jadi Pentakosta berarti Hari yang ke 50. Pentakosta PERJANJIAN LAMA memperingati: (1). Hari ke 50 setelah panen. (2). Hari Turunnya Taurat. Sedangkan dalam PERJANJIAN BARU : Memperingati Hari Raya Pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan Rasul-rasul. Roh Kudus adalah anggota ketiga Tubuh Ketuhanan. Dia adalah Pribadi Roh tanpa tubuh, tidak berdaging dan tidak bertulang. Disebut juga Roh Allah, Roh Tuhan, Penghibur.  Digambarkan dengan Burung Merpati. Apa perananNya dalam hidup ?

1. MEMBABTIS DALAM ROH KUDUS

Yohanes membabtis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibabtis dalam Roh Kudus. (KPR 1: 5).

(A). Babtisan Roh Kudus adalah Janji Tuhan Yesus.  (B). Sebagai Penghibur (Yohanes 14:7 – 9).

(C). Sebagai Penolong (Yohanes 14 : 16)

2. MEMBERI  “ KUASA”

Kata Kuasa dalah bahasa Yunani dipakai kata “dunamos“ artinya penuh semangat dan tenaga besar sehingga cepat bergerak.

(A). Dalam bahasa Jawanya “kasekten“ atau Sakti.  (B). Suatu kuasa untuk  memampukan kita melawan tipu muslihat Iblis.  (C). Menang atas masalah.

3. UNTUK MENJADI SAKSI

Kata Saksi  dalam bahasa Yunaninya, “marturia“ artinya menceritakan tentang Tuhan Yesus Juru selamat. (A). Dimana kita bersaksi? Di Jerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. (B). Dengan apa kita bersaksi? Dengan Pengalaman Pribadi atas setiap Mujizat yang kita alami (C). Selama kita hidup.  Tuhan Yesus memberkati. Amin
Renungan Terbaruview all

WUJUD KASIH ALLAH

access_time07 Februari 2023 12:31:16

HIDUP DALAM BERKAT ALLAH

access_time07 Februari 2023 12:29:39

HIDUP BERKEMURAHAN

access_time07 Februari 2023 12:23:11

Recharge Your Soul Terbaruview all

BEKERJA DENGAN HATI

access_time 18 Maret 2020 09:23:39 folder_open 2.105

TAYLOR MORRIS

access_time 11 Maret 2020 08:16:18 folder_open 5.426

PENGAMPUNAN

access_time 05 Maret 2020 08:28:32 folder_open 1.605
menu
menu